Nhận 666 EDS trên ví NEO

• Đăng ký ví Neo tại đây: https://neotracker.io/wallet

• Sau khi tạo xong ví Neo bạn vào link này:

https://sweet.eds.ren/from/ZbfiQGj1

• Nhập mail, lấy code bỏ vào kênh telegram của nó

• Sau đó bỏ địa chỉ ví Neo của bạn vào trong kênh của nó luôn để robot xác nhận. ===>>> Nhớ là sau khi bỏ code vào tele rồi thì phải bỏ luôn cả địa chỉ ví neo mới cộng 666 nhé

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *