Nhận 50$ PTM

ĐĂNG KÝ NHẬN 50$ PTM.

PTMCOIN. Nằm trong Top 10 ICO thế giới. Đang phát thưởng 50$. 5/4/2018 cho Rút về ví Mew.
+ Yêu cầu: twitter, telegram
>>>Link: https://goo.gl/X6eM8d
1. Join nhóm Tele
2. Follow twitter
3. Chia sẻ bài viết (Retweet this tweet)
4. Điền Email, twitter, telegram, ví myetherwallet, còn lại giữ nguyên

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *