AirDrop của PEP Network – Làm trước 19/4/2018

PEP Network giúp tạo ra các biểu tượng, nhãn hình trong nội dung số một cách ấn tượng. Đăng ký thành viên và làm các nhiệm vụ quảng bá để kiếm coin miễn phí trước 19/4/2018.


Link: https://goo.gl/forms/F1a5Ho3xFswfgPDg1
– Đăng ký tài khoản: Link https://goo.gl/dxdqvR
– Join Telegram: https://t.me/gopepico vàt.me/pepnetwork_ann_channel
– Follow Twitter: https://twitter.com/PEP_Network

– Báo cáo tại topic https://bitcointalk.org/index.php?topic=3174135.0

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *